29. 4. 2015

NAŘÍZENÍ MINISTRA KULTURY ČR

o pravidlech chování manželek a partnerek během MS v ledním hokeji
2015

§1
V době od začátku do konce MS v hokeji je manžel absolutním vládcem nad TV přijímačem a jeho dálkovým ovladačem.

§2
Manželka se v uvedeném čase mlčky věnuje domácím pracím.

§3
Před každým zápasem je třeba manželovi položit k televiznímu křeslu basu vychlazeného piva, přičemž je kladen důraz na slovo „ vychlazené“

§4
Manželce je přísně zakázáno zdržovat se v televizní místnosti v době zápasu.

§5
Během přestávky má manželka 15 minutové právo vstupu, aby mohla vyprázdnit popelník a nahradit prázdné lahve plnými. Verbální komunikace je zakázaná.

§6
Nejpozději 30 minut před začátkem zápasu je třeba manželovi předložit s láskou připravené teplé jídlo. I v té době musí být „ klapačka“ manželky zavřená, aby manžel nebyl rušený při mentální přípravě na nadcházející zápas.

§7
Během MS je třeba se vyvarovat jakékoli činnosti sloužící k rozmnožování. Ženám je zakázané nosit oblečení, které by mohlo u manžela vyvolat touhu po takovéto činnosti.

§8
V případě, že manžel dovolí ženě zahlédnout na minutku nebo dvě průběh hry, musí se tato zdržet jakýchkoli projevů či otázek, které by prozradily její nedostatečnou úroveň hokejovo-technického intelektu (např.-co je to ofsajd?). Okamžitým vykázáním z místnosti budou ohodnoceny poznámky typu: „Ach, ten Jágr dnes vypadá úžasně“

§9
Pokud manželka ani jednou neporuší ustanovení předcházejících odstavců, je manžel povinen odměnit ženu tím, že:
  1. nerozlije pivo
  2. nezašpiní v okruhu 3 metrů okolo svého trenérského (televizního) křesla
  3. při spotřebě pokrmu uvedeného v §6 nebude neustále připomínat kulinářské dovednosti své matky

§10
Nařízení nabývá účinnosti dnem vyvěšení a 2 hodiny před začátkem Mistrovství světa v ledním hokeji 2015.


7. 4. 2015